Μίκτες & Κονσόλες

21 προϊόντα
 1. Soundcraft Si Expression 3 Ψηφιακή Κονσόλα 32 Καναλιών / 32 Εισόδους XLR
 2. Soundcraft SI Expression 2 Ψηφιακή Κονσόλα 24 Καναλιών / 24 Εισόδους XLR
 3. Soundcraft SI Expression 1 Ψηφιακή Κονσόλα 16 Καναλιών / 16 Εισόδους XLR
 4. Soundcraft Ui24R Αυτοενισχυόμενη Ψηφιακή Κονσόλα 24 Καναλιών / 20 Εισόδους XLR
 5. Soundcraft Signature 22 MTK Αναλογική Κονσόλα 22 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 6. Soundcraft FX16II Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 7. Soundcraft Signature 22 Αναλογική Κονσόλα 22 Καναλιών με Phantom Power & 16 Εισόδους XLR
 8. Soundcraft Signature 16 Αναλογική Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR
 9. Soundcraft Ui16 Ψηφιακή Κονσόλα 16 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR
 10. Soundcraft Signature 12 MTK Αναλογική Κονσόλα 14 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 11. Soundcraft EFX12 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών / 12 Εισόδους XLR
 12. Soundcraft Signature 12 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 13. Soundcraft EFX8 Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών / 8 Εισόδους XLR
 14. Soundcraft Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 6 Εισόδους XLR
 15. Soundcraft EPM12 Αναλογική Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 12 Εισόδους XLR
 16. Soundcraft UI-12 Ψηφιακή Κονσόλα 12 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 17. Soundcraft EPM8 Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 8 Εισόδους XLR
 18. Soundcraft Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 6 Εισόδους XLR
 19. Soundcraft Notepad-12FX Αναλογική Κονσόλα 10 Καναλιών / 4 Εισόδους XLR
 20. Soundcraft Notepad-8FX Αναλογική Κονσόλα 8 Καναλιών με Phantom Power & 2 Εισόδους XLR
 21. Soundcraft Notepad-5 Αναλογική Κονσόλα 5 Καναλιών με Phantom Power & 1 Εισόδο XLR