Κατσαρόλες Επαγγελματικές

49 προϊόντα
 1. KAPP Πλασωτέ Exclusive 30313208 6lt

  KAPP Πλασωτέ Exclusive 30313208 6lt

  Πλασωτέ, Ø: 32cm, Χωρητικότητα: 6lt

 2. KAPP Χύτρα Exclusive 30312817 11lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30312817 11lt

  Χύτρα, Ø: 28cm, Χωρητικότητα: 11lt

 3. KAPP Χύτρα Exclusive 30312415 7lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30312415 7lt

  Χύτρα, Ø: 24cm, Χωρητικότητα: 7lt

 4. KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380005 4.1lt

  KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380005 4.1lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 20cm, Χωρητικότητα: 4.1lt

 5. KAPP Μαρμίτα Exclusive 30312424 10.5lt

  KAPP Μαρμίτα Exclusive 30312424 10.5lt

  Μαρμίτα, Ø: 24cm, Χωρητικότητα: 10.5lt

 6. KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380015 1.4lt

  KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380015 1.4lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 16cm, Χωρητικότητα: 1.4lt

 7. KAPP Πλασωτέ Exclusive 30312807 4.3lt

  KAPP Πλασωτέ Exclusive 30312807 4.3lt

  Πλασωτέ, Ø: 28cm, Χωρητικότητα: 4.3lt

 8. KAPP Χύτρα Exclusive 30312419 8.8lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30312419 8.8lt

  Χύτρα, Ø: 24cm, Χωρητικότητα: 8.8lt

 9. KAPP Χύτρα Exclusive 30312411 4.7lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30312411 4.7lt

  Χύτρα, Ø: 24cm, Χωρητικότητα: 4.7lt

 10. KAPP Χύτρα Exclusive 30312013 4.1lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30312013 4.1lt

  Χύτρα, Ø: 20cm, Χωρητικότητα: 4.1lt

 11. KAPP Χύτρα Exclusive 30314008 10lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30314008 10lt

  Πλασωτέ, Ø: 40cm, Χωρητικότητα: 10lt

 12. KAPP Μαρμίτα Exclusive 30313635 36.6lt

  KAPP Μαρμίτα Exclusive 30313635 36.6lt

  Μαρμίτα, Ø: 36cm, Χωρητικότητα: 36.6lt

 13. KAPP Χύτρα Exclusive 30313622 23lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30313622 23lt

  Χύτρα, Ø: 36cm, Χωρητικότητα: 23lt

 14. KAPP Πλασωτέ Exclusive 30313608 8.1lt

  KAPP Πλασωτέ Exclusive 30313608 8.1lt

  Πλασωτέ, Ø: 36cm, Χωρητικότητα: 8.1lt

 15. KAPP Χύτρα Exclusive 30315030 58lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30315030 58lt

  Χύτρα, Ø: 50cm, Χωρητικότητα: 58lt

 16. KAPP Χύτρα Exclusive 30314522 35lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30314522 35lt

  Χύτρα, Ø: 45cm, Χωρητικότητα: 35lt

 17. KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380010 1.1lt

  KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380010 1.1lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 14cm, Χωρητικότητα: 1.1lt

 18. KAPP Χύτρα Exclusive 30312214 5lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30312214 5lt

  Χύτρα, Ø: 22cm, Χωρητικότητα: 5lt

 19. KAPP Χύτρα Exclusive 30312823 14.2lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30312823 14.2lt

  Χύτρα, Ø: 28cm, Χωρητικότητα: 14.2lt

 20. KAPP Χύτρα Exclusive 30314510 15.9lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30314510 15.9lt

  Πλασωτέ, Ø: 45cm, Χωρητικότητα: 15.9lt

 21. KAPP Χύτρα Exclusive 30312009 3lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30312009 3lt

  Χύτρα, Ø: 20cm, Χωρητικότητα: 3lt

 22. KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380018 2lt

  KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380018 2lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 18cm, Χωρητικότητα: 2lt

 23. KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380008 2.2lt

  KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380008 2.2lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 16cm, Χωρητικότητα: 2.2lt

 24. KAPP Χύτρα Exclusive 30315019 39.3lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30315019 39.3lt

  Χύτρα, Ø: 50cm, Χωρητικότητα: 39.3lt

 25. KAPP Χύτρα Exclusive 30314528 40lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30314528 40lt

  Χύτρα, Ø: 45cm, Χωρητικότητα: 40lt

 26. KAPP Χύτρα Exclusive 30313215 12.1lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30313215 12.1lt

  Χύτρα, Ø: 32cm, Χωρητικότητα: 12.1lt

 27. KAPP Χύτρα Exclusive 30312210 3.6lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30312210 3.6lt

  Χύτρα, Ø: 22cm, Χωρητικότητα: 3.6lt

 28. KAPP Χύτρα Exclusive 30311812 3lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30311812 3lt

  Χύτρα, Ø: 18cm, Χωρητικότητα: 3lt

 29. KAPP Χύτρα Exclusive 30314038 50lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30314038 50lt

  Χύτρα, Ø: 40cm, Χωρητικότητα: 50lt

 30. KAPP Χύτρα Exclusive 30314032 40lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30314032 40lt

  Χύτρα, Ø: 40cm, Χωρητικότητα: 40lt

 31. KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380020 10.5lt

  KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380020 10.5lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 28cm, Χωρητικότητα: 10.5lt

 32. KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380006 6.8lt

  KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380006 6.8lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 24cm, Χωρητικότητα: 6.8lt

 33. KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380019 5.3lt

  KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380019 5.3lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 22cm, Χωρητικότητα: 5.3lt

 34. KAPP Χύτρα Exclusive 30314019 25lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30314019 25lt

  Χύτρα, Ø: 40cm, Χωρητικότητα: 25lt

 35. KAPP Χύτρα Exclusive 30313617 17.3lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30313617 17.3lt

  Χύτρα, Ø: 36cm, Χωρητικότητα: 17.3lt

 36. KAPP Χύτρα Exclusive 30313219 15lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30313219 15lt

  Χύτρα, Ø: 32cm, Χωρητικότητα: 15lt

 37. KAPP Χύτρα Exclusive 30312017 5.3lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30312017 5.3lt

  Χύτρα, Ø: 20cm, Χωρητικότητα: 5.3lt

 38. KAPP Χύτρα Exclusive 30311808 2lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30311808 2lt

  Χύτρα, Ø: 18cm, Χωρητικότητα: 2lt

 39. KAPP Χύτρα Exclusive 30312812 7.4lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30312812 7.4lt

  Χύτρα, Ø: 28cm, Χωρητικότητα: 7.4lt

 40. KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380007 0.7lt

  KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380007 0.7lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 12cm, Χωρητικότητα: 0.7lt

 41. KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380004 3.1lt

  KAPP Κατσαρολάκι Exclusive 30380004 3.1lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 18cm, Χωρητικότητα: 3.1lt

 42. KAPP Χύτρα Exclusive 30314025 32lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30314025 32lt

  Χύτρα, Ø: 40cm, Χωρητικότητα: 32lt

 43. KAPP Μαρμίτα Exclusive 30312828 17.2lt

  KAPP Μαρμίτα Exclusive 30312828 17.2lt

  Μαρμίτα, Ø: 28cm, Χωρητικότητα: 17.2lt

 44. KAPP Χύτρα Exclusive 30313228 22.1lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30313228 22.1lt

  Χύτρα, Ø: 32cm, Χωρητικότητα: 22.1lt

 45. KAPP Μαρμίτα Exclusive 30313231 26lt

  KAPP Μαρμίτα Exclusive 30313231 26lt

  Μαρμίτα, Ø: 32cm, Χωρητικότητα: 26lt

 46. KAPP Χύτρα Exclusive 30313629 29.5lt

  KAPP Χύτρα Exclusive 30313629 29.5lt

  Χύτρα, Ø: 36cm, Χωρητικότητα: 29.5lt

 47. KAPP Χύτρα 30013620 21lt

  KAPP Χύτρα 30013620 21lt

  Χύτρα, Ø: 36cm, Χωρητικότητα: 21lt

 48. KAPP Ημιχύτρα 30015520 40lt

  KAPP Ημιχύτρα 30015520 40lt

  Ημιχύτρα, Ø: 55cm, Χωρητικότητα: 40lt

 1. 1
 2. 2