Κατσαρόλες Επαγγελματικές

45 προϊόντα
 1. Fueco Μαρμίτα FSP-40X40 50lt

  Fueco Μαρμίτα FSP-40X40 50lt

  Μαρμίτα, Ø: 40cm, Χωρητικότητα: 50lt

 2. Fueco Χύτρα FSP-28X17 10lt

  Fueco Χύτρα FSP-28X17 10lt

  Χύτρα, Ø: 28cm, Χωρητικότητα: 10lt

 3. Fueco Μαρμίτα FTR-36X36 36lt

  Fueco Μαρμίτα FTR-36X36 36lt

  Μαρμίτα, Ø: 36cm, Χωρητικότητα: 36lt

 4. Fueco Μαρμίτα FSP-44X43 65lt

  Fueco Μαρμίτα FSP-44X43 65lt

  Μαρμίτα, Ø: 44cm, Χωρητικότητα: 65lt

 5. Fueco Μαρμίτα FSP-30X29 20lt

  Fueco Μαρμίτα FSP-30X29 20lt

  Μαρμίτα, Ø: 30cm, Χωρητικότητα: 20lt

 6. Fueco Χύτρα FSP-32X18 14lt

  Fueco Χύτρα FSP-32X18 14lt

  Χύτρα, Ø: 32cm, Χωρητικότητα: 14lt

 7. Fueco Χύτρα FSP-32X7.5 6lt

  Fueco Χύτρα FSP-32X7.5 6lt

  Χύτρα, Ø: 32cm, Χωρητικότητα: 6lt

 8. Fueco Μαρμίτα FSP-48X43 77.5lt

  Fueco Μαρμίτα FSP-48X43 77.5lt

  Μαρμίτα, Ø: 48cm, Χωρητικότητα: 77.5lt

 9. Fueco Χύτρα FSP-36X23 23lt

  Fueco Χύτρα FSP-36X23 23lt

  Χύτρα, Ø: 36cm, Χωρητικότητα: 23lt

 10. Fueco Χύτρα FSP-24X15 6.5lt

  Fueco Χύτρα FSP-24X15 6.5lt

  Χύτρα, Ø: 24cm, Χωρητικότητα: 6.5lt

 11. Fueco Χύτρα FSP-48X31 56lt

  Fueco Χύτρα FSP-48X31 56lt

  Χύτρα, Ø: 48cm, Χωρητικότητα: 56lt

 12. Fueco Μαρμίτα FSP-24X24 10.7lt

  Fueco Μαρμίτα FSP-24X24 10.7lt

  Μαρμίτα, Ø: 24cm, Χωρητικότητα: 10.7lt

 13. Fueco Χύτρα FSP-22X14 5lt

  Fueco Χύτρα FSP-22X14 5lt

  Χύτρα, Ø: 22cm, Χωρητικότητα: 5lt

 14. Fueco Χύτρα FSP-20X9 2.5lt

  Fueco Χύτρα FSP-20X9 2.5lt

  Χύτρα, Ø: 20cm, Χωρητικότητα: 2.5lt

 15. Fueco Κατσαρολάκι FCS-24X15 6.5lt

  Fueco Κατσαρολάκι FCS-24X15 6.5lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 24cm, Χωρητικότητα: 6.5lt

 16. Fueco Κατσαρολάκι FCS-24X10.5 4.5lt

  Fueco Κατσαρολάκι FCS-24X10.5 4.5lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 24cm, Χωρητικότητα: 4.5lt

 17. Fueco Μαρμίτα FSP-36X35 35.5lt

  Fueco Μαρμίτα FSP-36X35 35.5lt

  Μαρμίτα, Ø: 36cm, Χωρητικότητα: 35.5lt

 18. Fueco Χύτρα FSP-48x23 41.5lt

  Fueco Χύτρα FSP-48x23 41.5lt

  Χύτρα, Ø: 48cm, Χωρητικότητα: 41.5lt

 19. Fueco Μαρμίτα FSP-28X28 17lt

  Fueco Μαρμίτα FSP-28X28 17lt

  Μαρμίτα, Ø: 28cm, Χωρητικότητα: 17lt

 20. Fueco Χύτρα FSP-36X8 8lt

  Fueco Χύτρα FSP-36X8 8lt

  Χύτρα, Ø: 36cm, Χωρητικότητα: 8lt

 21. Fueco Χύτρα FSP-30X12.5 8.5lt

  Fueco Χύτρα FSP-30X12.5 8.5lt

  Χύτρα, Ø: 30cm, Χωρητικότητα: 8.5lt

 22. Fueco Χύτρα FSP-28X12 7lt

  Fueco Χύτρα FSP-28X12 7lt

  Χύτρα, Ø: 28cm, Χωρητικότητα: 7lt

 23. Fueco Χύτρα FSP-32X13 10lt

  Fueco Χύτρα FSP-32X13 10lt

  Χύτρα, Ø: 32cm, Χωρητικότητα: 10lt

 24. Fueco Κατσαρολάκι FCS-16X7 1.4lt

  Fueco Κατσαρολάκι FCS-16X7 1.4lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 16cm, Χωρητικότητα: 1.4lt

 25. Fueco Χύτρα FSP-44X28 42.5lt

  Fueco Χύτρα FSP-44X28 42.5lt

  Χύτρα, Ø: 44cm, Χωρητικότητα: 42.5lt

 26. Fueco Χύτρα FSP-44X20 30lt

  Fueco Χύτρα FSP-44X20 30lt

  Χύτρα, Ø: 44cm, Χωρητικότητα: 30lt

 27. Fueco Χύτρα FSP-30X17.5 12lt

  Fueco Χύτρα FSP-30X17.5 12lt

  Χύτρα, Ø: 30cm, Χωρητικότητα: 12lt

 28. Fueco Κατσαρολάκι FCS-20X9 2.5lt

  Fueco Κατσαρολάκι FCS-20X9 2.5lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 20cm, Χωρητικότητα: 2.5lt

 29. Fueco Κατσαρολάκι FCS-16X11 2.2lt

  Fueco Κατσαρολάκι FCS-16X11 2.2lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 16cm, Χωρητικότητα: 2.2lt

 30. Fueco Χύτρα FSP-36X14 14lt

  Fueco Χύτρα FSP-36X14 14lt

  Χύτρα, Ø: 36cm, Χωρητικότητα: 14lt

 31. Fueco Κατσαρολάκι FCS-20X13 4lt

  Fueco Κατσαρολάκι FCS-20X13 4lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 20cm, Χωρητικότητα: 4lt

 32. Fueco Κατσαρολάκι FCS-18X12 3lt

  Fueco Κατσαρολάκι FCS-18X12 3lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 18cm, Χωρητικότητα: 3lt

 33. Fueco Κατσαρολάκι FCS-18X8 2lt

  Fueco Κατσαρολάκι FCS-18X8 2lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 18cm, Χωρητικότητα: 2lt

 34. Fueco Κατσαρολάκι FCS-22X9.5 3.5lt

  Fueco Κατσαρολάκι FCS-22X9.5 3.5lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 22cm, Χωρητικότητα: 3.5lt

 35. Fueco Μαρμίτα FSP-32X31 24.5lt

  Fueco Μαρμίτα FSP-32X31 24.5lt

  Μαρμίτα, Ø: 32cm, Χωρητικότητα: 24.5lt

 36. Fueco Χύτρα FSP-20X13 4lt

  Fueco Χύτρα FSP-20X13 4lt

  Χύτρα, Ø: 20cm, Χωρητικότητα: 4lt

 37. Fueco Κατσαρολάκι FCS-22X14 5lt

  Fueco Κατσαρολάκι FCS-22X14 5lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 22cm, Χωρητικότητα: 5lt

 38. Fueco Χύτρα FSP-24X10.5 4.5lt

  Fueco Χύτρα FSP-24X10.5 4.5lt

  Χύτρα, Ø: 24cm, Χωρητικότητα: 4.5lt

 39. Fueco Χύτρα FSP-40X16 20lt

  Fueco Χύτρα FSP-40X16 20lt

  Χύτρα, Ø: 40cm, Χωρητικότητα: 20lt

 40. Fueco Χύτρα FSP-44X11 16lt

  Fueco Χύτρα FSP-44X11 16lt

  Χύτρα, Ø: 44cm, Χωρητικότητα: 16lt

 41. Fueco Χύτρα FSP-40X25 31lt

  Fueco Χύτρα FSP-40X25 31lt

  Χύτρα, Ø: 40cm, Χωρητικότητα: 31lt

 42. Fueco Κατσαρολάκι FCS-28X12 7lt

  Fueco Κατσαρολάκι FCS-28X12 7lt

  Κατσαρολάκι, Ø: 28cm, Χωρητικότητα: 7lt

 43. Fueco Χύτρα FSP-22X9,5 3.5lt

  Fueco Χύτρα FSP-22X9,5 3.5lt

  Χύτρα, Ø: 22cm, Χωρητικότητα: 3.5lt

 44. Fueco Χύτρα FSP-48X12.5 22lt

  Fueco Χύτρα FSP-48X12.5 22lt

  Χύτρα, Ø: 48cm, Χωρητικότητα: 22lt

 45. Fueco Χύτρα FSP-30X7.5 5lt

  Fueco Χύτρα FSP-30X7.5 5lt

  Χύτρα, Ø: 30cm, Χωρητικότητα: 5lt