Ηλεκτρικά Μαχαίρια Γύρου(6 προϊόντα)

  1. Lappas EMS-80
  2. Lappas EMS-80 / KS100E
  3. Lappas KS100T
  4. Polydor Gyros Grillgerate Gmbh Gyronal 90
  5. GGMgastro DSC100H
  6. GGMgastro DSC200H