Πλάκες Κοπής Πολυαιθυλενίου(7 προϊόντα)

  1. PROPLAST ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ - (40x30x1.3cm)
  2. PROPLAST ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ - (40x30x2cm)
  3. PROPLAST ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ - (35x25x1cm)
  4. PROPLAST ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ - (50x30x1.3cm)
  5. PROPLAST ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ - (60x40x2cm)
  6. PROPLAST ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ - (60x40x2cm)
  7. PROPLAST ΠΛΑΚΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ - (50x30x2cm)