Λεξικά2 προϊόντα

  1. Αρχαίο ερωτικό και συμποσιακό λεξιλόγιο, Επιλεκτική συλλογή σε πρώτη μορφή και οπωσδήποτε ημιτελή όρων και εκφράσεων ιδιωματικών και μη που σχετίζονται με την ερωτική και την εν γένει ηδονική ζωή των αρχαίων Ελλήνων
  2. Επίτομο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του μαθητή