Βιβλία Κλασικής Γραμματείας(3 προϊόντα)

  1. Παραμυθία της φιλοσοφίας
  2. Βίβλος περί παραμυθίας της φιλοσοφίας, Edition critique du texte Grec avec une introduction, le texte latin, les scholies et des index par Manolis Papathomopoulos
  3. De topicis differentiis (Περί διαφοράς τόπων), και οι βυζαντινές μεταφράσεις των Μανουήλ Ολοβώλου και Προχόρου Κυδώνη