Βιβλία Κλασικής Γραμματείας(5 προϊόντα)

  1. Εκκλησιαστική γραμματολογία και κείμενα της Πατερικής Γραμματείας
  2. Μελέτες βυζαντινής και μεταβυζαντινής αγιολογίας και υμνογραφίας
  3. Κείμενα εκκλησιαστικής γραμματείας, Από τον 1ο - 8ο αιώνα
  4. Σύνοψη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Από τον Όμηρο ως τον Πλωτίνο
  5. Κάρμινα Μπουράνα, Μεσαιωνικά τραγούδια της ταβέρνας, του έρωτα και της περιπλάνησης των φοιτητών και του Κλήρου