Βιβλία Κλασικής Γραμματείας

6 προϊόντα
  1. Μιμήσεις πράξεων, Αφήγηση και δομή στις τραγωδίες των κλασικών χρόνων
  2. Ευριπίδης: Ο ποιητής του πάθους και των παθημάτων, (Ερμηνευτικές προσεγγίσεις)
  3. Μύθος, γλώσσα και φύλο στο Corpus Priapeorum
  4. Περιθωριακοί και παραβάτες, Ο κόσμος των παρεκκλίσεων στην κωμωδία του Αριστοφάνη
  5. Δίκαιο και κοινωνία στην κωμωδία του Μένανδρου
  6. Παυσανίου λατρευτικά, Τα λατρευτικά επίθετα και οι θεσμικές τους αναφορές στην "Περιήγηση" του Παυσανία