Επιστημονικά Βιβλία

9 προϊόντα
  1. -44%Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν 4548/2018
  2. -43%Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 2021, 2 Τόμοι
  3. -30%Ο νέος κώδικας ανωνύμων εταιρειών, Ν 4548/2018 – Η αναμόρφωση του δικαίου των ΑΕ. Ν 4601/2019 – Εταιρικοί μετασχηματισμοί
  4. -43%Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής, Δεμένο
  5. -34%Ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας, Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4620/2019 [δύο τόμοι]
  6. -31%Ο νέος ποινικός κώδικας, Μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4619/2019
  7. -44%Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος
  8. -25%Ηλεκτρονικός λογογράφος, Αυτόματη φωνητική πληκτρολόγηση: Νέα έκδοση 3.0
  9. -52%Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά, Κείμενα Ιστορίας και Φιλοσοφίας