Επιστημονικά Βιβλία

5 προϊόντα
  1. Η διεθνής ασφάλεια στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο
  2. Ζητήματα ασφάλειας στη νέα τάξη πραγμάτων
  3. Θαλάσσια πειρατεία - τρομοκρατία
  4. Αντιτρομοκρατική νομοθεσία
  5. Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή περιφέρεια