Επιστημονικά Βιβλία

6 προϊόντα
  1. Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής: Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
  2. Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα της στέγασης
  3. Στεγαστικές συνθήκες στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας
  4. Το στεγαστικό πρόβλημα των σεισμόπληκτων του Αιγίου
  5. Το στεγαστικό πρόβλημα των σεισμοπλήκτων του Νομού Γρεβενών, Ομοιότητες και διαφορές με το Αίγιο
  6. Μέσες συνθήκες στέγασης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας