Επιστημονικά Βιβλία

3 προϊόντα
  1. Σχεσιακές βάσεις δεδομένων
  2. Υλοποίηση εφαρμογών με γλώσσα SQL, Χρήση τεχνολογίας Oracle και Developer/ 2000
  3. Τηλεπληροφορική και δίκτυα υπολογιστών