Επιστημονικά Βιβλία

5 προϊόντα
 1. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2018, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  0
 2. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  0
 3. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2014, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  0
 4. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  0
 5. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Διοίκηση της ψηφιακής επιχείρησης
  0