Επιστημονικά Βιβλία

7 προϊόντα
  1. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2018, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  2. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2014, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  3. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  4. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2011, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  5. Συστήματα πληροφοριών διοίκησης (MIS)
  6. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Διοίκηση της ψηφιακής επιχείρησης
  7. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης