Επιστημονικά Βιβλία

6 προϊόντα
  1. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2018, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  2. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  3. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Διοίκηση της ψηφιακής επιχείρησης
  4. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  5. Συστήματα πληροφοριών διοίκησης (MIS)
  6. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2011, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία