Επιστημονικά Βιβλία

7 προϊόντα
  1. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2014, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  2. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  3. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Διοίκηση της ψηφιακής επιχείρησης
  4. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2018, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  5. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2011, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  6. Συστήματα πληροφοριών διοίκησης (MIS)
  7. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης