Επιστημονικά Βιβλία

7 προϊόντα
  1. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2018, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  2. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  3. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2014, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  4. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  5. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2011, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  6. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Διοίκηση της ψηφιακής επιχείρησης
  7. Συστήματα πληροφοριών διοίκησης (MIS)