Επιστημονικά Βιβλία

3 προϊόντα
  1. Η τεχνολογία της πληροφορίας στην επεξεργασία γλώσσας, Προβλήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
  2. Πρόσβαση σε δεδομένα - Κατανεμημένες εφαρμογές, Πληροφορική και εκπαίδευση
  3. Ανάπτυξη εφαρμογών με βάσεις δεδομένων