Επιστημονικά Βιβλία

3 προϊόντα
  1. Στοιχεία διανυσματικού λογισμού γραμμικής άλγεβρας και αναλυτικής γεωμετρίας
    0
  2. Μια εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία
    0
  3. Διανυσματική ανάλυση
    0