Επιστημονικά Βιβλία

4 προϊόντα
  1. Διανυσματική Ανάλυση, Β' Έκδοση
  2. Μια εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία
  3. Στοιχεία διανυσματικού λογισμού γραμμικής άλγεβρας και αναλυτικής γεωμετρίας
  4. Διανυσματική ανάλυση