Επιστημονικά Βιβλία

3 προϊόντα
  1. Μια εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία
  2. Στοιχεία διανυσματικού λογισμού γραμμικής άλγεβρας και αναλυτικής γεωμετρίας
  3. Διανυσματική ανάλυση