Επιστημονικά Βιβλία

3 προϊόντα
  1. Διανυσματική ανάλυση
  2. Μια εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία
  3. Στοιχεία διανυσματικού λογισμού γραμμικής άλγεβρας και αναλυτικής γεωμετρίας