Επιστημονικά Βιβλία

4 προϊόντα
  1. Στοιχεία διανυσματικού λογισμού γραμμικής άλγεβρας και αναλυτικής γεωμετρίας
  2. Μια εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία
  3. Διανυσματική ανάλυση
  4. Διανυσματική Ανάλυση, Β' Έκδοση