Επιστημονικά Βιβλία

2736 προϊόντα
Ερωτήσεις χρηστών (3)
 1. Το Σύνταγμα της Ελλάδος
 2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
 3. Πολυκωδικας – 40 Νομοθετηματα (μαρτιος 2024 - 16η Εκδοση)
 4. Σωφρονιστικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα
 5. Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)
 6. Εργατική Νομοθεσία 4η Έκδοση
 7. Οι Υποχρεώσεις Επιμέλειας στο Σύστημα της Αδικοπρακτικής Ευθύνης
 8. Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου
 9. 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου (5η Έκδοση)
 10. Το Π.Δ. 18/1989, «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικρα­τείας»
 11. Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου
 12. Οικονομικά Εγκλήματα: Συμπλήρωμα Τόμος Πρώτος, Νομιμοποίηση Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες
 13. Ο Νεοφεουδαρχικός Συνταγματισμός
 14. Πρακτικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου, Χαρτόδετο
 15. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Μάρτιος 2021, Ενημέρωση μέχρι και τον Ν. 4745/2020
 16. Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
 17. Εγκληματολογία και Τοξικολογία
 18. Εμπορική Νομοθεσία (γενικό Μέρος) - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 19. Οι Χρήσεις Γης

  Οι Χρήσεις Γης

  από28,80 € σε 7 καταστήματα
 20. Δίκαιο Πληροφορικής & Διαδικτύου, Ιανουάριος 2023
 21. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Γ' Έκδοση
 22. Υπαλληλικός Κώδικας Σεπτέμβριος 2023
 23. Θεωρία και Πράξη του Επιτελικού Κράτους, Θεωρητικό θεμέλιο, νομοθετική κατοχύρωση, διοικητική πρακτική
 24. Πτωχευτικό δίκαιο & Δίκαιο ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και Φυσικών Προσώπων, 12η Έκδοση Απρίλιος 2021
 25. Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών Και Λοιπές Διατάξεις (ν.
 26. Ασφαλιστικό Δίκαιο
 27. Δίκαιο Πληροφορικής , 4η Έκδοση
 28. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), 2020
 29. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)
 30. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Φεβρουάριος 2023
 31. Δίκαιο Ανταγωνισμού (Αθέμιτου & Ελεύθερου) Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 32. Εργατική Νομοθεσία: Βασικά Νομοθετήματα, Οκτώβριος 2021, Τ. 26
 33. Δίκαιο Πληροφορικής & Διαδικτύου
 34. Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων Και Ερμηνεία του Συντάγματος
 35. Πνευματική ιδιοκτησία Βασική Εμπορική Νομοθεσία IV
 36. Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος
 37. Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) και Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων
 38. Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021)
 39. Πολυκώδικας 15η Έκδοση
 40. Συνταγματικό Δίκαιο
 41. Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου
 42. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)
 43. Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις, 4η Έκδοση
 44. Κτηματολογικές Εγγραφές, Ε' Έκδοση: Ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4821/2021
 45. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Νοέμβριος 2022
 46. Airbnb, Η Πολεοδομική Αντιμετώπιση, 2022
 47. Ο Τόμος του 1850 και η Φαλκίδευσή του με τους Νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852
 48. Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου
 1. 1
 2. 2
 3. ...
 4. 57