Επιστημονικά Βιβλία

4 προϊόντα
  1. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  2. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  3. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Διοίκηση της ψηφιακής επιχείρησης
  4. Συστήματα πληροφοριών διοίκησης (MIS)