Επιστημονικά Βιβλία

4 προϊόντα
  1. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  2. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Διοίκηση της ψηφιακής επιχείρησης
  3. Συστήματα πληροφοριών διοίκησης (MIS)
  4. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης