Επιστημονικά Βιβλία

788 προϊόντα
Ερωτήσεις χρηστών (3)
 1. Διαχρονικό ποινικό δίκαιο, Τα χρονικά όρια εφαρμογής των διατάξεων του νέου ΠΚ και του νέου ΚΠΔ
 2. Η Σύμβαση Εκτέλεσης Δημοσίου Έργου
 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
 4. Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες - Εταιρικοί μετασχηματισμοί
 5. Ασκήσεις Εμβάθυνσης Αστικού Δικαίου
 6. Ανακριτική

  Ανακριτική

  από66,60 € σε 6 καταστήματα
 7. Η Καταγγελία της Σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου
 8. Ποινικό δίκαιο, Έννοιες και θεσμοί του γενικού μέρους
 9. Οδηγός Θεμελίωσης & Υπολογισμού Σύνταξης
 10. Κώδικας ποινικής δικονομίας, Ο Ν 4620/2019 ενημερωμένος μέχρι και τον Ν 4640/2019
 11. Εργατική Νομοθεσία (Τσέπης) , 9η Έκδοση
 12. Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 4481/2017
 13. Διαχρονικό ποινικό δίκαιο, Τα χρονικά όρια εφαρμογής των διατάξεων του νέου ΠΚ και του νέου ΚΠΔ
 14. Η Σύμβαση Εκτέλεσης Δημοσίου Έργου
 15. Ο Νέος Ποινικός Κώδικας (2 Τόμοι)
 16. Αστικός κώδικας, Ενημέρωση μέχρι τον Ν. 4611/2019
 17. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
 18. Συνεπιμέλεια και Βέλτιστο Συμφέρον του Τέκνου, Υπό το φως του Ν 4800/2021
 19. Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες - Εταιρικοί μετασχηματισμοί
 20. Συνεπιμέλεια και Βέλτιστο Συμφέρον του Τέκνου, Υπό το φως του Ν 4800/2021
 21. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, Ελληνικό - ενωσιακό: Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων
 22. Πρακτικά θέματα πολιτικής δικονομίας
 23. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 24. Δημόσια Έργα & Μελέτες, Ο Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Μετά τον Ν. 4782/2021
 25. Ναυτικό δίκαιο, Κ.Ι.Ν.Δ. Διεθνείς συμβάσεις
 26. Το Δίκαιον της Εκμεταλλεύσεως
 27. Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος
 28. Ο Νέος Κώδικας των Δικαστικών Υπαλλήλων
 29. Τα Δικαιώματα του Παθόντος στην Ποινική Διαδικασία
 30. Η Ιστορία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 31. 4 Κώδικες Συν 44

  4 Κώδικες Συν 44

  από40,50 € σε 4 καταστήματα
 32. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, Ελληνικό - ενωσιακό: Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων
 33. Κωδικας Ποινικης Δικονομιας Ενημερωση Μεχρι Τονν 5108/2024
 34. Ποινικός Κώδικας
 35. Golden Visa, Χρυσές Άδειες Διαμονής & Επενδυτικές Ευκαιρίες
 36. Εταιρική Διακυβέρνηση, Πρακτικός Οδηγός - Με Βάση τον Ν 4706/2020
 37. Πρακτικά θέματα πολιτικής δικονομίας
 38. Πρακτικά Θέματα Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
 39. Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου και Ρήτρες Ανάληψης Παρεπόμενων Υποχρεώσεων (Covenants)
 40. ΑΣΕΠ και Δίκαιο Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο
 41. Εισαγωγή στην Εγκληματολογία
 42. Η Ακίνητη Περιουσία των Μονών του Αγίου Όρους
 43. Η Αναγκαστική Εισπραξη Δημοσίων Εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ, 4η Έκδοση
 44. Η Συνταγματική Προστασία της Αξιοπρεπούς Διαβίωσης
 45. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 2021, 2 Τόμοι
 46. 94 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας, 2η Έκδοση
 47. Διοικητικές Κυρώσεις
 48. Το Δίκαιο του Περιβάλλοντος
 49. Διεθνές δίκαιο, Εναέριου χώρου - Διαστήματος
 50. Δικαιοδοτικές Ασυλίες & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 51. Λογοδοσία και Ευρωπαϊκή Ένωση
 52. Πτωχευτικό Δίκαιο, Ο Νέος Ν. 4738/2020 για την Αφερεγγυότητα όπως Ισχύει μετά τον Ν. 4818/2021
 53. Υπαλληλικό Δίκαιο (Τσέπης)
 54. Νομικά Ζητήματα Στην Αρχή Της Ζωής, Υπό το Πρίσμα της Νομολογίας του ΕΔΔΑ
 55. Γενικό Μέρος Βιομηχανική Ιδιοκτησία Αξιόγραφα Αθέμιτος Ανταγωνισμός
 56. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 1. 1
 2. 2
 3. ...
 4. 17