Επιστημονικά Βιβλία

2 προϊόντα
  1. Πρόσβαση σε δεδομένα - Κατανεμημένες εφαρμογές, Πληροφορική και εκπαίδευση
  2. Ανάπτυξη εφαρμογών με βάσεις δεδομένων