Επιστημονικά Βιβλία

6 προϊόντα
  1. Υπολογιστική νοημοσύνη και εφαρμογές
  2. Ρομποτική, Ανάλυση, έλεγχος και προγραμματισμός ρομποτικών χειριστών σταθερής βάσης
  3. Ασκήσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Τόμος ΑΒ
  4. Ηλεκτρικά κυκλώματα, Τόμος ΑΒ
  5. Ηλεκτρικές μετρήσεις
  6. Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας