Πολιτικά Βιβλία4 προϊόντα

  1. Κοινά αγαθά και κοινωνικά κινήματα
  2. Διάλογος για τις κοινωνικές εξεγέρσεις, Θεσμοθέτηση και ανατροπή
  3. Να πάρουμε τη σκυτάλη, Διακήρυξη
  4. Πλήθος, Πόλεμος και δημοκρατία στην εποχή της Αυτοκρατορίας