Πολιτικά Βιβλία

2 προϊόντα
  1. Τρομοκρατία, Β' Έκδοση
  2. Η αμφιλεγόμενη πενταετία, Η πορεία του ΚΚΕ στα χρόνια 1936-1941