Πολιτικά Βιβλία2 προϊόντα

  1. Η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας και η σχέση της με τη θεωρία του "στρατηγικού βάθους", Η περίπτωση των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής (2002-2016)
  2. Το μεταναστευτικό ζήτημα στη Μεσόγειο, (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα)