Βιβλία Οικονομικών

5 προϊόντα
 1. Σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης των εμπορικών, παραγωγικών και χρηματοπιστωτικών σχέσεων
  0
 2. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  0
 3. Σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, Θεμελιώδης αρχές, νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ, λυμένες ασκήσεις
  0
 4. Προχωρημένη λογιστική
  0
 5. Σύγχρονο μάνατζμεντ
  0