Βιβλία Οικονομικών

5 προϊόντα
 1. Σύγχρονο μάνατζμεντ
  0
 2. Προχωρημένη λογιστική
  0
 3. Σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, Θεμελιώδης αρχές, νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ, λυμένες ασκήσεις
  0
 4. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  0
 5. Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
  0