Βιβλία Οικονομικών

7 προϊόντα
  1. Σύγχρονο μάνατζμεντ
  2. Σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, Θεμελιώδης αρχές, νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ, λυμένες ασκήσεις
  3. Προχωρημένη λογιστική
  4. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  5. Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
  6. Διαδικασίες παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης και διεθνοποίηση της παραγωγής στην Ελλάδα, Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις
  7. Σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης των εμπορικών, παραγωγικών και χρηματοπιστωτικών σχέσεων