Βιβλία Οικονομικών

7 προϊόντα
  1. Σύγχρονο μάνατζμεντ
  2. Προχωρημένη λογιστική
  3. Σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, Θεμελιώδης αρχές, νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ, λυμένες ασκήσεις
  4. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  5. Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
  6. Διαδικασίες παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης και διεθνοποίηση της παραγωγής στην Ελλάδα, Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις
  7. Σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης των εμπορικών, παραγωγικών και χρηματοπιστωτικών σχέσεων