Βιβλία Οικονομικών

8 προϊόντα
  1. Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική
  2. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις, Θεωρία, Μεθοδολογία, Εφαρμογές
  3. Οδοιπορικό της ελληνικής οικονομίας
  4. Σύγχρονη οικονομετρία, Ανάλυση και εφαρμογές
  5. Ελληνική οικονομία, Αναζητώντας τη λύση
  6. Ελληνική οικονομία
  7. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις, Θεωρία, μεθοδολογία, εφαρμογές
  8. Το διεθνές οικονομικό σύστημα