Βιβλία Οικονομικών

5 προϊόντα
  1. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης , 14η Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2018, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  3. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2011, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  4. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  5. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2014, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία