Βιβλία Οικονομικών

5 προϊόντα
  1. Σύγχρονο μάνατζμεντ
  2. Σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, Θεμελιώδης αρχές, νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ, λυμένες ασκήσεις
  3. Προχωρημένη λογιστική
  4. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  5. Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων