Βιβλία Οικονομικών

3 προϊόντα
  1. Οδοιπορικό της ελληνικής οικονομίας
  2. Ελληνική οικονομία, Αναζητώντας τη λύση
  3. Σύγχρονη οικονομετρία, Ανάλυση και εφαρμογές