Βιβλία Οικονομικών

5 προϊόντα
  1. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2014, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  2. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
  3. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2011, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  4. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2018, Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία
  5. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης , 14η Έκδοση