Βιβλία Οικονομικών

2 προϊόντα
  1. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης , 14η Έκδοση
  2. Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης