Βιβλία Οικονομικών

2 προϊόντα
  1. Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014
  2. Ελληνικά λογιστικά πρότυπα