Βιβλία Οικονομικών

18 προϊόντα
 1. Δημόσια επιλογή, Μια σύγχρονη εισαγωγή
 2. Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση
 3. Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των εθνών, Βιβλία Ι & ΙΙ
 4. Μια εκδοχή για τις οικονομικές ανισότητες, 18ος και 20ος αιώνας
 5. Μακροοικονομική θεωρία και ανάλυση
 6. Ο Νέος Ηγέτης, Η Δύναμη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στη Διοίκηση Οργανισμών
 7. Διεθνής διοικητική των επιχειρήσεων
 8. Συνδημιουργία στη διαφήμιση, Εταιρικές δομές και συνεργασία στις διαφημιστικές αποφάσεις με τους διαφημιζόμενους πελάτες
 9. Ο κρυμμένος πλούτος των εθνών, Έρευνα πάνω στους φορολογικούς παραδείσους
 10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 11. Η ψυχολογία των αγορών, Παρεμβάσεις πριν και μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση
 12. Περιβάλλον, εκπαίδευση, γεωγραφία, Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Κατσίκη Απόστολο
 13. Διαλέξεις στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη
 14. Προχωρημένη μακροοικονομική
 15. Ενεργειακή διαχείριση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 16. Εισαγωγή στη στατιστική, Περιγραφικές μέθοδοι και εφαρμογές
 17. Πέρα από το κραχ, Ξεπερνώντας την πρώτη κρίση της παγκοσμιοποίησης
 18. Κάθε μέρα ηγέτης, Μία εναλλακτική προσέγγιση στην άσκηση ηγεσίας