Βιβλία Οικονομικών

9 προϊόντα
  1. Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση, Θεωρία - Εφαρμογές
  2. Στατιστική για τις Επιχειρήσεις και την Οικονομία
  3. Αγορά Χρήματος – Κεφαλαίου και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου σε Χρεόγραφα
  4. Αποτίμηση Επιχειρήσεων
  5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση , Αποφάσεις Επενδύσεων και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
  6. Επιχειρησιακή Έρευνα
  7. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  8. Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες
  9. Διαχείριση Κινδύνων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου