Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

30 προϊόντα
 1. Επιτομή του λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, Παραθρασεία - Σταματώ
 2. Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, Σταμεζένιος-συνεορτάζω
 3. Λεξικό της Μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, Σιρόκος-σταματώ
 4. Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική
 5. Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική εισαγωγή
 6. "... γνώριμος και ξένος..." Η νεοελληνική λογοτεχνία σε άλλες γλώσσες, Αγγλική, αλβανική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανέζικη, γλώσσες της Ισπανίας, ιταλική, νορβηγική, ολλανδική, πορτογαλική, ρουμανική, ρωσική, σερβική, σουηδική, τουρκική, φιλανδική
 7. Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην Ιταλία
 8. Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, Πνεύσις - προβίβασις
 9. Επιτομή του λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, Α-Κ
 10. Ζητήματα γλωσσικής αλλαγής, Από την κοινή προς τη νέα ελληνική
 11. Επιτομή του λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, Λ-Παραθήκη
 12. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας
 13. Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοι της
 14. Γλώσσα, γλώσσες στην Ευρώπη
 15. Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, Παραθρασεία - περιδεσμώ
 16. Θέρμη και φως: Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη
 17. Συμφραστικός πίνακας λέξεων στο ποιητικό έργο του Γιώργου Σεφέρη
 18. Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 11-12 Νοεμβρίου 2001
 19. Η λεξικογραφία της αρχαίας, μεσαιωνικής και νέας ελληνικής γραμματείας, Παρούσα κατάσταση και προοπτικές των σύγχρονων λεξικογραφικών εγχειρημάτων: Πρακτικά διεθνούς ημερίδας, Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου 1997
 20. Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, Περιδιαβάζω - πνεύμονας
 21. Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Η Ευρώπη του Νότου
 22. Τα νέα ελληνικά στη γαλλική εκπαίδευση
 23. Ισχυρές - ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 24. Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή
 25. Εθνικές γλώσσες και πολυγλωσσία: Ελληνικές πρωτοβουλίες
 26. Η γλωσσική εκπαίδευση των Ελλήνων μεταναστών στην Ευρώπη
 27. Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της
 28. Οι κλασικές γλώσσες: Η διαχείριση ενός πολιτισμικού κεφαλαίου
 29. Η γλώσσα της λογοτεχνίας και η γλώσσα της μετάφρασης
 30. Η ιερή γραφή των Ελλήνων