Βιβλία Γλώσσας - Φιλολογίας

7 προϊόντα
  1. Διδάσκοντας δίγλωσσα παιδιά
  2. Γλωσσολογία και ελληνική γλώσσα
  3. Η (Α)πειθαρχία των Λέξεων, Κείμενα για τη Λογοτεχνική Μετάφραση και την Ισπανόφωνη Λογοτεχνία
  4. Γερμανικότητα-Ελληνικότητα, Ταυτότητες στον λόγο της μαζικής κουλτούρας
  5. Για να μην είμαστε χαμένοι στη μετάφραση, Πως η γλώσσα διαμορφώνει τη ζωή μας και μεταμορφώνει τον κόσμο
  6. Προβληματισμοί και Προοπτικές για τη Μάθηση και τη Διδασκαλία της Γλώσσας, Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Μιχάλη Βάμβουκα
  7. Γλώσσα, Θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση