Βιβλία Φιλοσοφίας2 προϊόντα

  1. Για τον σκωτικό Διαφωτισμό: Μια υποδειγματική μελέτη αναφοράς
  2. Περί αλήθειας: Από τον Αριστοτέλη στην αρχαία υπομνηματιστική παράδοση, (Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, Θεμίστιος, Ιωάννης Φιλόπονος, Σιμπλίκιος, Σοφονίας)