Εκπαιδευτικά & Παιδαγωγικά Βιβλία

5 προϊόντα
  1. Εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις
  2. Συγκριτική παιδαγωγική, Μεθοδολογικές, θεωρητικές προσεγγίσεις - Διεθνής εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών - Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση - Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση
  3. Συγκριτική ιστορία της εκπαίδευσης της Κύπρου, 1800-2004
  4. Ιστορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, Πρακτικά 4ου επιστημονικού συνεδρίου ιστορίας της εκπαίδευσης: Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006
  5. Η εκπαιδευτική γνώση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας 1833-1929